MODEROVÁNÍ WORKSHOPŮ ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ

Kurz na míru

Základní info

Cíle

 • Zdokonalení se v moderování procesních a projektových týmů přináší schopnost zaměřit se na nejdůležitější úkoly týmu a efektivně využít dobu setkání týmu.
 • Moderátoři dokáží profesionálně zvládnout problémové situace a udržet nasměrování práce zúčastněných.
 • Členové týmů zlepšování jsou schopnější a motivovaní aktivně spolupracovat při řešení úkolů.

 

Kurz je určen pro

zejména pro manažery projektů, řídící pracovníky a vedoucí dočasných a stálých týmů v organizacích:

 • výrobních, které se ucházejí o důležité zakázky s přísně sledovaným termínem dodávky a limitovanými zdroji
 • zapojených do intenzivní mezinárodní kooperace
 • podnikajících v oblasti IT a služeb
 • neziskových, financovaných v rámci mezinárodních programů

 

Obsah kurzu

Klíčové faktory úspěchu při moderování workshopu

Příprava na moderování workshopu

Postup při moderování workshopu 

Efektivní využívání nástrojů týmové práce 

Řešení problému -Videotrénink moderování workshopu

 

 

Charakteristika a forma

Rozsah kurzu je 2 dny.

 

 

Pracovní metody

 • interaktivní výklad
 • nácvik moderování účastníků na řešeních konkrétních problémů z vlastní firmy
 • videotrénink
 • hodnocení a diskuze

 

Podrobnější informace o obsahu a metodice kurzu je možné vyžádat odesláním požadavku na FBE kliknutím ZDE

MODEROVÁNÍ WORKSHOPŮ ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a dvě ? Součet zapište číslicemi.