Manažer kvality, představitel manežmetu pro kvalitu

Kurz na míru

Základní info

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu (PM)

 

Typ aktivity: Seminár

 

Kód: MJBM002

 

 • Funkcia predstaviteľa manažmentu
 • Požiadavky normy na PM
 • Úlohy PM:
  • Vypracovanie systému manažérstva kvality (SMQ)
  • Vypracovanie dokumentácie SMQ
  • Radenie internej a externej dokumentácie
  • Príprava, riadenie a vypracovanie výstupov preskúmania manažmentom
  • Reprezentovanie organizácie v oblasti kvality
  • Informovanie vrcholového manažmentu o výkonnosti SMQ
  • Plánovanie a koordinácia interných auditov
  • Trvalé zlepšovanie SMQ
 • Praktické rady pre prácu s ľuďmi - motivácia
 • Využívanie techník manažérstva kvality

 

Cieľ:

 • Seminár pripraví účastníka na vykonávanie funkcie predstaviteľa manažmentu pre kvalitu. Účastník bude schopný vypracovať a riadiť internú dokumentáciu kvality. Bude vedieť získavať, analyzovať a vyhodnocovať informácie potrebné pre trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality.

 

Viac na www.mjbcommunication.com

Manažer kvality, představitel manežmetu pro kvalitu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a šest ? Součet zapište číslicemi.