Manažer kvality, představitel manežmetu pro kvalitu

Kurz na míru

Základní info

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu (PM)

 

Typ aktivity: Seminár

 

Kód: MJBM002

 

 • Funkcia predstaviteľa manažmentu
 • Požiadavky normy na PM
 • Úlohy PM:
  • Vypracovanie systému manažérstva kvality (SMQ)
  • Vypracovanie dokumentácie SMQ
  • Radenie internej a externej dokumentácie
  • Príprava, riadenie a vypracovanie výstupov preskúmania manažmentom
  • Reprezentovanie organizácie v oblasti kvality
  • Informovanie vrcholového manažmentu o výkonnosti SMQ
  • Plánovanie a koordinácia interných auditov
  • Trvalé zlepšovanie SMQ
 • Praktické rady pre prácu s ľuďmi - motivácia
 • Využívanie techník manažérstva kvality

 

Cieľ:

 • Seminár pripraví účastníka na vykonávanie funkcie predstaviteľa manažmentu pre kvalitu. Účastník bude schopný vypracovať a riadiť internú dokumentáciu kvality. Bude vedieť získavať, analyzovať a vyhodnocovať informácie potrebné pre trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality.

 

Viac na www.mjbcommunication.com

Manažer kvality, představitel manežmetu pro kvalitu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.