ISO 50001 a systém energetického managementu (EnMS)

Kurz na míru

Základní info

Školení, na kterém budete seznámeni se systémem hospodaření s energiemi (EnMS), s požadavky kriteriální normy EN ISO 50 001 a národní i evropské legislativy.

Cíl školení:
představení požadavků energetického managementu, a to včetně praktických ukázek.

Pro koho je školení určeno:

Školení je určeno pro všechny organizace, které chtějí šetřit energetické zdroje (např. školy, ubytovací zařízení, výrobní podniky, zdravotnická zařízení, společnosti zabývající se správou nemovitostí atd.) bez ohledu na velikost či odvětví. Je vhodná pro komerční i státní sektor.

Co je to norma ISO 50 001:

Norma specifikuje požadavky na vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií. Její implementace vede ke snižování nákladů na energii a ke snižování emisí skleníkových plynů a dalších souvisejících dopadů na životní prostředí. Její aplikace je nástrojem výrazně účinnějším než je energetický audit dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, který je v současnosti používán.
Po absolvování školení účastníci obdrží osvědčení.

Obsah školení:

  • energetický management a jeho principy
  • výklad normy EN ISO 50 001
  • certifikace energetického managementu
  • legislativní rámec


Pro bližší informace a přihlášky:
Simona Havránková, tel: +420 495 822 390; Fax:+420 495 535 426;
E-mail: havrankova@tuev-nord.cz

www.tuev-nord.cz

ISO 50001 a systém energetického managementu (EnMS)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.