Interní audity v kontrolní laboratoři v režimu SVP/GMP pro začínající auditory

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: základem kurzu "Interní audity v kontrolní laboratoři v režimu SVP/GMP pro začínající auditory" je výklad požadavků předpisu VYR 32, VYR 34, VYR 36. Cílem kurzu je získání základní orientace v požadavcích SVP dle VYR a nácvik auditorského procesu.

Cílová skupina: pracovníci na pozici interního auditora nebo manažera kvality v kontrolní laboratoři pracující dle Správné výrobní praxe (SVP / GMP), kteří jsou ZAČÁTEČNÍKY v auditování.

Obsah kurzu:

  • Výklad pokynu pro Správnou Výrobní Praxi – VYR 32, VYR 34, VYR 36 pro potřeby interního auditu
  • Terminologie v oblasti auditování
  • Úvod do procesu auditování
  • Příprava na audit
  • Audit na místě – neshody a doporučení
  • Zpráva z auditu
  • Nápravné opatření, Preventivní opatření (CAPA)
  • Příklady k procvičení, zkušenosti z auditů


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 1 - 2 dny, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

Interní audity v kontrolní laboratoři v režimu SVP/GMP pro začínající auditory

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.