Interní auditor ISO 50001 – Hospodaření s energií

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: na kurzu "Interní auditor ISO 50001 – Hospodaření s energií" se naučíte, jak plánovat, provádět a zaznamenávat výsledky interního auditu systému energetického managementu (EnMS) podle požadavků normy ISO 50001. Seznámíte se se základními požadavky ISO 50001, včetně požadavků souvisejících právních předpisů v oblasti hospodaření s energií. Součástí kurzu jsou příklady řešení obvyklých situací při zavádění a provozování systému hospodaření s energiemi. Praktická cvičení jsou zaměřena na efektivní zvládání interních auditů.

Cílová skupina: interním auditoři a pracovníci odpovědní za provádění interních auditů dle normy ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií.

Obsah kurzu:

  • Účel a přínosy uplatňování systému energetického managementu podle ISO 50001:2011 
  • Výklad principů, požadavků a zásad normy ISO 50001:2011 
  • Související legislativní požadavky  
  • Možnosti integrace do stávajících systémů managementu (9001, 14001, 18001, …)
  • Praktická cvičení
  • Efektivní plánování auditu
  • Provedení auditu na místě, shromažďování objektivních důkazů v průběhu auditu
  • Vyhodnocování zjištění z auditu, zpracování zprávy
  • Nácvik shoda / neshoda, formulace neshody a návrhu opatření
  • Realizace případových studií

 

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 2 dny, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

 

Interní auditor ISO 50001 – Hospodaření s energií

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.