INTERNÍ AUDITOR EMS PODLE POŽADAVKŮ NORMY ISO 14001:2004, akreditovaný IRCA

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy ISO 14001:2004 a legislativními požadavky v oblasti životního prostředí, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonávání auditu setkat.

Cílová skupina:

Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů.
**Kurz je akreditovaný IRCA (International Register of Certificated Auditors – Mezinárodní registr certifikovaných auditorů).**

Obsahová náplň:

- Seznámení se souborem norem ISO 1400x a vysvětlení vztahu mezi nimi
- Stručný výklad požadavků ISO 14001 a terminologie
- Legislativní požadavky v oblasti životního prostředí
- Účel vykonávání interních auditů
- Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
- Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
- Výklad postupu vykonání interního auditu
- Zjištění z auditu
- Dokumentace výsledků auditu
- Vypracovaní zprávy z auditu
- Řešení neshod
- Úloha interního auditora
- Zkušenosti pro efektivní vedení auditu
- Psychologické aspekty auditu
- Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
- Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu

Doporučené navazující kurzy:
- **Vedoucí/Externí auditor dle ISO 14001, akreditovaný IRCA**
- **Legislativní požadavky EMS**

INTERNÍ AUDITOR EMS PODLE POŽADAVKŮ NORMY ISO 14001:2004, akreditovaný IRCA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.