INTERNÍ AUDITOR DLE OHSAS 18001:2007

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:

Interní auditor registrovaný v IRCA (International Register of Certificated Auditors) získává celosvětově uznávaný certifikát pro vykonávání interních auditů. Cílem kurzu je seznámit posluchače s požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008 a technikami interních auditů.
 

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pracovníky, kteří odpovídají v organizaci za systém BOZP. Kurz slouží jako základ při implementaci požadavků OHSAS 18001 do stávajících systémů managementu řízení.

Obsahová náplň:

- Úvod do problematiky
- Požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008
- Terminologie, zásady auditování
- Procesní přístup k vykonávání auditu
- Plánování auditu
- Přezkoumání dokumentace systému řízení bezpečnosti
- Přezkoumání vyhodnocování a zlepšování systému řízení bezpečnosti
- Legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Stanovení cílů, cílových hodnot a programů systému řízení
- Příčina, následky, řízení ztrát
- Měření a monitorování bezpečnosti
- Modelové situace, případové studie
- Příprava na závěrečnou písemnou zkoušku
- Vykonání závěrečné písemné zkoušky

INTERNÍ AUDITOR DLE OHSAS 18001:2007

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.