Interní auditor dle ISO 13485

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: cílem kurzu "Interní auditor dle ISO 13485" je informování o principech a zásadách auditování a sdílení zkušeností z auditorské praxe. Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti požadavků norem k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu. Základem je výklad požadavků normy ISO 13485 z pohledu interního auditora a ISO 19011 - Směrnice pro auditování systémů managementu.

Cílová skupina: interní auditoři a vedoucí pracovníky odpovědní za udržování a zlepšování systému managementu kvality v organizaci, která vyrábí  a dodává na trh zdravotnické prostředky.

Obsah kurzu:

 • Výklad normy ISO 13485 - požadavky na systém kvality u výrobců zdravotnických prostředků
  - Systém managementu kvality
  - Odpovědnost managementu
  - Management zdrojů
  - Realizace produktu
  - Měření, analýza a zlepšování
 • Úvod do auditování
 • Terminologie auditu
 • Proces auditování
 • WS - příprava auditu
 • Nácvik shoda / neshoda
 • WS - formulace neshody

 

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 2 dny, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

 

Interní auditor dle ISO 13485

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.