INTERNÍ AUDITOR DLE IRIS:2009 Rev.2

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání interních auditů podle normy IRIS tím, že se podrobně seznámí s požadavky této normy, s jejími rozdíly oproti normě ISO 9001:2008 a se zásadami auditování podle normy IRIS:2009 Rev.2.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro všechny interní auditory kvality podle ISO 9001:2008, kteří chtějí získat kvalifikaci pro vykonávání interních auditů podle normy IRIS:2009 Rev.2.

Obsah kurzu:
- zopakování zásad vykonávání interních auditů
- stručné zopakovaní požadavků normy ISO 9001
- seznámení s normou IRIS:2009 Rev.2 a výklad jejich požadavků
- rozdíly mezi normou IRIS:2009 Rev.2 a normou ISO 9001
- vykonávání auditů podle normy IRIS:2009 Rev.2
- vyhodnocení výsledků auditu podle IRIS:2009 Rev.2
- zkušenosti pro efektivní vedení auditu
- příklady na praktické procvičení používání normy IRIS:2009 Rev.2 při auditovaní
- prostor na diskuzi o normě IRIS:2009 Rev.2 a auditovaní podle ní.

INTERNÍ AUDITOR DLE IRIS:2009 Rev.2

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.