Interní auditor dle ČSN EN ISO/IEC 17065

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: cílem kurzu "Interní auditor dle ČSN EN ISO/IEC 17065" je seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 - Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby a informovat o principech a zásadách auditování a sdílení zkušeností z auditorské praxe. 

Cílová skupina: klienti certifikačních orgánů, zákazníci organizací, jejichž produkty, procesy nebo služby jsou certifikovány, orgány státní správy, nestátní organizace, konzultanti a ostatní zájemci o výklad normy ISO/IEC 17065. 

Obsah kurzu:

 • Úvod do normy ČSN EN ISO/IEC 17065
 • Výklad požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17065
 • Praktické příklady
 • Příprava auditu
 • Případová studie: příprava plánu auditu
 • Přezkoumání dokumentů
 • Příprava na audit na místě
 • Audit na místě
 • Zpracování, schválení a distribuce zprávy z auditu, dokončení auditu a následný audit
 • Opatření k nápravě a prevenci
 • Případová studie - shoda a neshoda z interního auditu

 

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 2 dny, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

Interní auditor dle ČSN EN ISO/IEC 17065

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.