Interní auditor bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2013

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: kurz "Interní auditor bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2013" nabízí komplexní přehled požadavků a legislativních předpisů systém řízení bezpečnosti informací.

Cílová skupina: vedoucí pracovníci odpovědní za systém řízení bezpečnosti informací (ISMS - Information Security Management System) dle normy ISO/IEC 27001:2013 v organizaci; a dále pro bezpečnostní IT manažery, konzultanty, auditory.

Cílová skupina: ¨

 • Úvod do systémů řízení informační bezpečnosti (ISMS)
 • Požadavky na ISMS - výklad požadavků normy včetně přílohy normy
 • Požadavky vyplývající z právních předpisů
 • Typy informačních aktiv
 • Přístupy k posuzování, vyhodnocování a řízení rizik
 • Implementace ISMS
 • Struktura ISMS
 • Povinná dokumentace
 • Bezpečnost lidských zdrojů
 • Řízení komunikací a řízení provozu
 • Řízení přístupu
 • Akvizice, vývoj a údržba IS
 • Zvládání bezpečnostních incidentů
 • Soulad s požadavky
 • Proč (ne)zavádět ISMS (BCM)
 • Výklad ISO 19011
 • Příprava na audit
 • Záznam z auditu
 • Nácvik shoda / neshoda
 • Odborný program - nácvik znalostí

 

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

 

Interní auditor bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2013

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.