Implementace normy ISO 50001:2011

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:

Účastníci kurzu se obeznámí s požadavky normy ISO 50001:2011. Účastníci kurzu se naučí jak implementovat požadavky normy ve své společnosti a jak integrovat normu ISO 50001 do již existujících systémů managementu.

Cílová skupina:

Pro všechny, kterým záleží na zodpovědném přístupu k životnímu prostředí a též všem, kteří jsou zodpovědní za hospodaření s energií v rámci vlastní organizace.

Obsahová náplň:

-Výklad požadavků normy ISO 50001:2011 –úvod, rozsah, termíny a definice

-Význam a přínos implementace systému energetického managementu v organizaci

-Požadavky na uplatňování energetického managementu v organizaci

-Energetická politika a energetické plánování

-Společné požadavky ISO 14001 a ISO 50001

-Praktické příklady k efektivnímu řízení energetického managementu v organizaci

-Praktické příklady jak integrovat normu ISO 50001 s ostatními normami (např. s ISO 14001, OHSAS 18001) systému managementu

-Diskuse

Implementace normy ISO 50001:2011

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.