III. Doškolení stávajících interních auditorů QMS

Kurz na míru

Základní info

Cílem semináře je poskytnout pracovníkům, kteří již mají praktické zkušenosti s prováděním interních auditů, náměty na zvýšení účinnosti interních auditů ve shodě s novými požadavky norem ČSN EN ISO řady 9001:2008.
Seminář je určen pro pracovníky, kteří již mají zkušenosti z provádění interních auditů a hodlají se technice provádění auditů zdokonalit.
Obsah semináře:
- předání zkušeností z praktického provádění auditů
- nejčastější nedostatky
- procesní model auditování
- náměty na zlepšení další práce
- diskuse

III. Doškolení stávajících interních auditorů QMS

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.