HODNOTOVÁ ANALÝZA

Kurz na míru

Základní info

Cíle

  • osvojit si principy a praktické postupy hodnotové analýzy - zvyšování efektivity zabezpečením požadované funkce výrobku při nižších nákladech

 

Kurz je určen pro

všechny pracovníky, kteří se podílejí na zlepšovaní kvality procesů, výrobků a služeb,
jako jsou vedoucí, techničtí pracovníci, konstruktéři, kvalitáři, zástupci marketinku, výroby a služeb.

 

 

Obsah

1.      Hodnota a její zvyšování. Požadavky a potřeby zákazníka a efektivní využití zdrojů k jejich naplnění.

2.      Cíle a definice hodnotové analýzy. Funkční analýza. Specifikace funkční výkonnosti. Návrh zaměřený na náklady a návrh zaměřený na cíle.

3.      Postup při praktické aplikaci hodnotové analýzy.

4.      Etapy pracovního plánu hodnotové analýzy.

5.      Metody a nástroje hodnotové analýzy.

6.      Hodnotový management a norma ČSN EN 12973.

7.      Praktický postup využití hodnotové analýzy v organizaci.

 

 

Charakteristika a forma

Délka kurzu je 1 den. Na kurz mohou navazovat workshopy k řešení úkolů.

 

Přínosy

  • osvojení si a standardizace postupů pro odhalení a odstranění nepotřebných nákladů v organizaci
  • naplnění požadavků ISO TS 16949:2002 v oblasti školení pracovníků a praktické aplikace metod hodnotové analýzy

 

Pracovní metody

  • interaktivní vysvětlení postupů ilustrovaných na příkladech
  • praktická cvičení v týmu
  • řešení problémů z vlastní organizace


Podrobnější informace o obsahu a metodice kurzu je možné vyžádat odesláním požadavku na FBE kliknutím ZDE

HODNOTOVÁ ANALÝZA

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.