FMEA – JAK OMEZIT VÝSKYT VAD

Kurz na míru

Základní info

FMEA je analytická metoda, jejímž cílem je identifikace a prevence možných vzniků vad ve výrobě, při návrhu a vývoji nového výrobku nebo procesu.

Během tréninku se účastníci naučí základní zásady analytické metody FMEA, získají znalosti a dovednosti pro posuzování a zmírňování rizik týkajících se produktu a procesu (DFMEA, PFMEA,FMECA).

Při tréninku FMEA je použitá česká a anglická terminologie podložená technickými normami a v praxi zavedenými zvyklostmi.

Cíle a přínosy pro klienta:

  • Snížení a prevence rizik.
  • Dosažení stabilního a řízeného procesu.
  • Zkrácení doby cyklu návrhu produktu a návrhu procesu.
  • Zvýšení životnosti a spolehlivosti produktů.
  • Snížení celkových nákladů.

 

Délka tréninku: 1 den

Každý účastník dostane osvědčení o absolvován kurzu.

Více informací získáte zde.

FMEA – JAK OMEZIT VÝSKYT VAD

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.