DOE - Návrh experimentů Design of Experiments - Faktorová analýza a zlepšování procesů

Kurz na míru

Základní info

Cíle

  • osvojit si praktický návod k využití metody DOE - Design of Experiments ke zlepšování procesů a výrobků s využitím software MINITAB
  • na konkrétních příkladech si ověřit, jak je možné metody návrhu experimentů efektivně využít ve vlastní organizaci
  • sestavit postup aplikace DOE na procesech v okruhu své zodpovědnosti

 

Kurz je určen pro

pracovníky z útvarů zabezpečování kvality, řízení výroby, mistry, technology a ostatní pracovníky, kteří se  podílejí na zlepšování kvality výroby a služeb.

 

 

Obsah

Zlepšování kvality metodami DOE (Design of Experiments)

DOE - 1 (základní kurz) - 2 dny

1. Základní principy a nástroje DOE.
2. Postup návrhu a realizace DOE.
3. Počítačová podpora DOE.
4. Řešení vybraného úkolu metodou DOE.
 

DOE - 2 (Řešení praktických otázek aplikace) - 2 dny (volitelné)

1. Řešení otázek aplikace DOE ve firmě.
2. Zpracování projektu zlepšování procesů metodou DOE.
 

Během tréninku účastníci vyberou, rozpracují a zdokumentují řešení konkrétního problému z okruhu své působnosti.

 

 

Přínosy

  • Efektivní osvojení si správných postupů pro výběr oblasti aplikace DOE.
  • Zlepšení procesů, které účastníci kurzu ovlivňují nebo za ně zodpovídají.

 

 

Charakteristika a forma

Délka intenzivního výcvikového kurzu je 2 dny (základní kurz) a následný workshop k praktické aplikaci je v rozsahu 2 dny (volitelné).

 

 

Pracovní metody

  • výklad podpořený ukázkami z praktických aplikací
  • individuální a skupinová práce v praktických cvičeních
  • počítačové simulace řešení reálných problémů

Účastníci kurzu obdrží pracovní manuály a materiály určené pro využití osvojených metod ve vlastní organizaci.


Podrobnější informace o obsahu a metodice kurzu je možné vyžádat odesláním požadavku na FBE kliknutím ZDE

 

DOE - Návrh experimentů Design of Experiments - Faktorová analýza a zlepšování procesů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.