Auditor integrovaného systému - periodické školení (ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015)

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: na kurzu "Auditor integrovaného systému - periodické školení (ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015)" se účastníci seznámí s požadavky aktuální normy ISO 14001:2015 a ISO 9001:2015. Součástí kurzu jsou také metody, postup a záznam auditování dle normy ISO 19011 - Směrnice pro auditování systémů managementu a praktická cvičení (WS), která slouží k prohloubení znalostí a dovedností auditorů.

Cílová skupina: interní auditoři, kteří mají zkušenosti s prováděním interních auditů kvality a systému environmentálního managementu (EMS).

Obsah kurzu:

 • Zásady systému managementu kvality
 • Výklad normy ISO 9001:2015 z pohledu interního auditora
 • Procesní přístup, auditování procesů
 • Případová studie - audit procesů 
 • ISO 19011 - audit krok za krokem 
 • Neshody z interního auditu a jejich řešení
 • Zásady systému environmentálního managementu
 • Výklad normy ISO 14001:2015 z pohledu interního auditora
 • Kontext organizace, management rizik, environmentální aspekty a způsoby auditování
 • Případová studie
 • ISO 19011 - audit krok za krokem 
 • Neshody z interního auditu a jejich řešení

 

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 2 dny, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

Auditor integrovaného systému - periodické školení (ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015)

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.