Školení školitelů

Kurz na míru

Základní info

Potřeba vnitropodnikových školitelů či konzultantů se v dnešních společnostech objevuje stále častěji. Nejčastějším důvodem pro "volání" po interních lektorech je snaha o dosažení maximální účinnosti tréninku, co nejvyšší provázanosti školení s podnikovou praxí, snížení nákladů na externí školitele a poradenské firmy, vytvoření podmínek pro zajištění soustavného vzdělávání většího počtu pracovníků vlastními silami.
Kurz "Školení školitelů" je odpovědí na tyto potřeby.

CÍLE
aktivovat vnitřní zdroje organizace pro dosažení žádoucích změn
zvýšit účinnost vzdělávání pracovníků
zavést do firemní praxe koncept "učící se organizace" (Learning Organisation)
posílit vazbu výstupů školení a poradenství na potřeby podnikové praxe
výrazně snížit náklady na školící a poradenskou podporu zvenčí
zvýšit profesionalitu, jistotu a výkonnost účastníků v roli interního lektora
TÉMATA
jak a proč se dospělí učí/Andragogika - věda o vzdělávání dospělých
jak stanovit cíle tréninku
motivace účastníků kurzu
účastník kurzu jako interní zákazník
n 4 role lektora/lektorky
profesionální prezentace vykládaného tématu
techniky pro prevenci a potlačení trémy
efektivní využití vizuálních pomůcek
nástroje pro řízení skupinové dynamiky v týmu účastníků tréninku
profesionální reakce na dotazy účastníků
vedení a moderování diskuse
práce s "problémovými účastníky"
krizové a nečekané situace
4 úrovně hodnocení tréninkuMETODA
Kurz je vysoce participativní s maximálním zapojením účastníků. Důraz je kladen na rozvoj dovedností. Bloky výkladu jsou střídány cvičeními a případovými studiemi. Velký důraz je kladen na zkušenostní způsob učení. Při nácviku je využíváno videa, aby byly vytvořeny podmínky pro maximální využití zpětné vazby. Velká pozornost je věnována tomu, aby atmosféra, prostředí a způsob vedení kurzu nebudily u účastníků pocit ohrožení. Využito je i velmi kvalitního instruktážního videofilmu. Účastníci kurzu obdrží studijní materiál (příručku), kde je téma stručně a přehledně zpracováno a který jim v praxi poslouží jako praktický návod při přípravě školení.DÉLKA KURZU: 3 DNYMAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12

Školení školitelů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.