Zákoník práce – preventivní péče

Kurz na míru

Základní info

Novela zákoníku s platností od 01.07.2017 se již parlamentem nestihla schválit, ale plánované změny přijdou.

Popíšeme si připravované změny a zaměříme se na problematiku preventivní péče zaměstnavatelů.

Novela zákoníku práce připravovaná v roce 2017 zásadním způsobem mění práva a povinnosti zaměstnavatelů. Nová pravidla se týkají nejen např. práce doma a doručování, ale i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dovolených a bezpodmínečně je musí znát každý zaměstnavatel. Pozor, novela zákoníku práce
ještě více než dříve ochraňuje zaměstnance a kdo se nepřipraví na změny včas, ten
riskuje porušení povinností a vysoké sankce.

Zúčastněte se semináře a nepropásněte nejzásadnější změny za posledních několik let!

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen pro všechny zájemce o problematiku pracovního práva, tj. zejména
personalistům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům ale dalo by se říci většině řídícího personálu firmy od jednoho zaměstnance.

Po absolvování semináře budete připraveni na aplikovat jednotlivé změny do své praxe. Vzhledem k aktuálnosti a významu témata, bude seminář opakován ve dvou termínech.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Významné změny novely zákoníku práce 2017 pro zaměstnavatele.
 Všeobecná ustanovení zákoníku práce – zákoník práce a jeho vztah k občanskému zákoníku.
 Nová úprava ve vztazích mezi odborovými organizacemi u jednoho zaměstnavatele – z pohledu jejich postavení a možnosti uzavírat kolektivní smlouvu.
 Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad – upřesnění uzavírání dohody se
zaměstnanci.
 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o pracovní činnosti a nová délka vyrovnávacího období, nové vymezení podmínek pro výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zejména ve vztahu k pracovní době a její evidenci, zaručená mzda, osobní překážky v práci.
 Příplatek za dobu pracovní pohotovosti – nová úprava výše příplatku ve dnech pracovního klidu.
 Dovolená zaměstnanců – nová – upravená pravidla pro nárok na dovolenou, dodatková dovolená, pravidla pro převody dovolené zaměstnance do následujícího kalendářního roku, čerpání dovolené ve svátek, překážky v práci a dovolená, krácení dovolené za neomluvené absence 1 = 1.
 Zákon o inspekci práce ve vztahu k novele zákoníku práce 2017 – přestupky a delikty, výše pokut u odměňování, pracovní doba, zvláštní podmínky některých zaměstnanců, rovné zacházení z pohledu odměňování.
 Změny v problematice léčebně preventivní péče u zaměstnavatelů – vstupní prohlídky, posudky a další.

ČAS SEMINÁŘE: 09:00 – 16:00 hod. (přestávka na oběd v rámci semináře)
LEKTOR: Mgr. Vladimír Černý 
CENA: 2,493.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo Online na www. stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV - v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Zákoník práce – preventivní péče

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a pět ? Součet zapište číslicemi.