Zákoník práce – práce z domova

Kurz na míru

Základní info

Zaměstnanec může pracovat na dálku, podle pokynu zaměstnavatele. Místem výkonu práce nemusí být bydliště zaměstnance (tzv. teleworking). Myslíme-li homeworking, jde o práci v místě bydliště.

Charakteristickým rysem takového způsobu zaměstnání je využívání moderních informačních a komunikačních technologií.Nejčastěji se tento způsob zaměstnávání uplatní podle § 317 zákoníku práce.
Nový zákoník práce počítá se zvláštní povahou práce některých zaměstnanců, kterými
jsou zejména zaměstnanci pracující v teleworkingu mimo pracoviště zaměstnavatele.

Dobu čerpání dovolené je povinen určit zaměstnavatel podle písemného rozvrhu
čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady
zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce
kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen pro všechny zájemce o problematiku pracovního práva, tj. zejména
personalistům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům ale dalo by se říci většině řídícího personálu firmy od jednoho zaměstnance.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 pracovní smlouvu s dohodnutým výkonem práce doma a s časovým vymezením
 nebo jiným určením trvání pracovního poměru
 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 vhodný rozvrh pracovní doby
 kombinace uvedených forem
 forma čerpání dovolená
 volná pracovní doba
 čerpání dovolené v rámci práce z domova
 krácení dovolené v rámci překážek
 praktické příklady z právní a pracovně-právní praxe

ČAS SEMINÁŘE: 08:30 – 15:30 hod. (přestávka na oběd v rámci semináře)
LEKTOR: Mgr. Vladimír Černý 
CENA: 2,493.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Zákoník práce – práce z domova

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a pět ? Součet zapište číslicemi.