Základy kalibrace měřidel

Kurz na míru

Základní info

Kvalita výrobků stále více závisí na spolehlivém měření. Povinností organizace je splnění požadavku návaznosti měřidel a měření na státní etalony, která je zajišťována
převážně kalibrací měřidel.

Jedná-li se o hledisko firemních nákladů na kalibraci, je možné zvolit způsob interní kalibrace.

K tomu je však potřeba vyjádření úplného výsledku měření, které obsahuje jak vlastní hodnotu měřené veličiny, tak i nejistotu měření patřící k této hodnotě.

Všechny postupy a pravidla nastavená v organizačních strukturách, provozních řádech firem a společností je potřeba nastavit jako efektivní nástroj řízení podniku, pod který metrologie určitě patří.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen pro všechny zájemce podniků a společností, kteří si potřebují rozšířit vědomosti z oblasti metrologie a měřidel, podnikovým metrologům, technikům, pracovníkům z výroby.

Seznámit účastníky se základy a pravidly provádění kalibrace konvenčních délkových měřidel tak, aby byli schopni samostatného provedení interních kalibrací. Nutným požadavkem k absolvování kurzu by měla být znalost základů metrologie v systémech jakosti.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Organizační požadavky a požadavky na podmínky prostředí.
 Vybavení potřebné pro kalibraci měřidel.
 Kroky postupu kalibrace měřidel.
 Postup výpočtu nejistoty měření.
 Metody zaznamenání výsledků měření.
 Náležitosti kalibračního listu.
 Nakládání s kalibrovanými měřidly.
 Bezpečnostní opatření při kalibraci měřidel.

TERMÍN: přesný termín je stanoven na WWW stránkách Quality Point
ČAS SEMINÁŘE: seminář jsme připravili od 08:30 - 16:00 hod. 
LEKTOR: Ing. Jan Matuský
CENA: 2,493.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Základy kalibrace měřidel

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a osm ? Součet zapište číslicemi.