Školení Od push k pull

Kurz na míru

Základní info

Implementace LEAN filozofie v sobě nese zásadní posun myšlení: od masové výroby řízené velikými dávkami, bezpečnostními zásobami a podle ERP na základě predikce (push) k výrobě řízené zákaznickou spotřebou (pull) – směřující ideálně k „one piece flow“. 

Při hledání možností řízení materiálového toku, které by s ohledem na čas a množství dodávky pokud možno nejlépe odpovídalo potřebám zákazníků (dodávky Just In Time – JIT) a současně předcházelo nadprodukci, byl již v 50. letech vyvinut princip řízení pomocí karet - kanban. 

Různé formy kanbanů se používají na řízení výroby/dodávek a fyzickou kontrolu maxima skladových zásob a signalizují, ve kterém momentě má předchozí proces začít vyrábět/dodávat následujícímu procesu přednastavené minimální množství. To zajišťuje, že se v procesu nevytváří zásoby a dodávka probíhá v čase, kdy je to potřebné. 

Přínosem zavedení „pull“ řízení anebo kanbanu je primárně eliminování tvorby nadprodukce, která je hlavním důvodem pro ostatní druhy plýtvání, jakými jsou zásoby, transport, pohyby, čekání a defekty.


  

Cíl a obsah školení Od push k pull:

  • Rozpoznání „push“ řídících principů
  • Rozpoznání 7 druhů plýtvání
  • Seznámení se s „pull“ řídícími principy
  • Simulace výrobního procesu a přechod od „push“ k „pull“ principu řízení ve 4 kolech
  • Implementace supermarketu a kanban
  • Implementace nepřetržitého toku materiálu
  • Formuláře a šablony pro implementaci kanban

Použité nástroje a metody školení Od push k pull:

Cílová skupina školení:

Top management ||||||
Vedoucí pracovník ||||||||||
Mistr ||||||||||
Operátor / Pracovník ||||||

Požadované znalosti před začátkem školení - žádné

Doba trvání – 1 den

Fotogalerie ze školení:

Školení Od push k pull

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.