Školení Lean ERP

Kurz na míru

Základní info

Jedním z cílů implementace Lean ERP systému je podpořit výrobu, plánování a umožnit automatizaci vybraných procesů a tím zlepšit vybrané ukazatele výkonnosti výrobního podniku. Implementace se většinou udělá v oblastech financí, odbytu, nákupu a výroby. Ovšem na trhu těžko najdeme takový ERP systém, který by podpořil filosofii štíhlé výroby a Kaizen. Školení Lean ERP má za cíl adresovat aspekty Lean / Kaizen v prostředí ERP systému, poukázat na možné realizační koncepty, které myšlenky Kaizen převedou do ERP implementace a konfigurace systému.

Školení Lean ERP je navrženo pro ty, kteří aktivně hledají způsoby optimalizace, které mohou být využity v ERP systému během zavádění Lean principů a Industry 4.0. Tyto cíle se samozřejmě musí propojit s Lean tématy, jako jsou výrobní management principem tahu, SMED, TPM, a zpřístupnit je pro efektivní využití s podporou ERP systému.

V simulaci účastníci kurzu vyzkouší různé uspořádání nezbytné pro optimální funkci ERP. Na základě předvedené simulace účastníci prakticky pochopí rozdíly a protiklady vlastností EPR systému a požadavků Lean produkce. Ve výsledku získají účastníci praktické dovednosti, díky kterým budou schopni zavést ERP systém a efektivně používat ERP procesy v souladu s požadavky Lean principů.

Cíl a obsah školení Lean ERP: 

  • Představení Lean filosofie
  • Bodové Kaizeny – 7 druhů plýtvání, 5S, Práce se standardy, SMED
  • Procesní Kaizeny – Od systému tlaku k tahu, TPM, VSM
  • Lean / ERP roadmapa
  • Simulace aplikace Lean principů v konkrétních nastaveních ERP

 

Cílová skupina školení Lean ERP:

Top management ||||||||||
Vedoucí pracovník   |||||
Mistr    |
IT                                   ||||||||||
Administrativa              ||||||||||

Požadované znalosti před zahájením školení Lean ERP– ERP

Doba trvání – 3 dny

Školení Lean ERP

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.