Řízení výroby a úspor

Kurz na míru

Základní info

Seminář se zaměřením na výrobu je připraven tak, aby posluchač dokázal v ucelené formě pochopit základní principy plánování, řízen a optimalizace výrobních celků. Druhá část semináře se zaměřuje na jednotlivé zdroje plýtvání ve firmách a nastavení základních principů sledování ztrát.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen vedoucím výroby, mistrům, předákům, vedoucích týmů a všeobecně výrobním pracovníkům, kteří potřebují v podniku zvýšit produktivitu práce při zachování vhodného motivu výkonu.

Seminář je rozdělen do dvou tematických částí a tyto části se navzájem propojují. Pro zvýšení atraktivity vlastního semináře, je vedena první a druhá část rozdílným lektorem a ve společném bloku je naplánována exkurze do strojírenské společnosti.

Blok č.1 – Řízení výroby a úspor

Zde se zaměříme na základní principy plánování výroby a nastavení správného výkonu.

Z programu vybíráme:
 Výroba jako hlavní proces – vstupy, výstupy a zdroje
 Prostorové uspořádání, výrobní hnízda
 Výrobní logistika a principy tahu a tlaku
 Nastavení správné výrobní dávky – nástroje k výpočtu dávky
 Informační systémy a jejich vzájemné propojení (MRP, MRPI, PPPC, CIM,…)
 Sběr dat ze strojních zařízení – efektivita výroby, OEE
 Zvyšování výkonnosti – principy časových snímků a normalizace (MOST)


Blok č.2 – Produktivita výroby, eliminace výrobních ztrát

Po společné exkurzi ve strojírenské společnosti se přesuneme do tématiky vlastní produktivity výrobních celků ve vztahu k samostatné ztrátovosti.

Z programu vybíráme:
 Propojení jednotlivých částí produktivity, výkonnosti organizace a lidských zdrojů
 Nástroje měření výkonnosti a produktivity, zvyšování přidané hodnoty
 Základní principy TPS – Toyota v návaznosti na štíhlou výrobu
 Příklady zvyšování produktivity práce formou uspořádání, tokem a formou zdrojů
 Nastavení základní výrobní strategie změny a SMART systémů
 Popis jednotlivých prvků štíhlé výroby a praktické vstupy realizace
 Popis základní zdrojů plýtvání a nastavení metody P-D-C-A
 Popis metody sledování hodnotového toku VSM

TERMÍN: přesný termín je stanoven na WWW stránkách Quality Point
ČAS SEMINÁŘE: 3 denní seminář jsme připravili od 08:30 - 16:00 hod.
LEKTOR: Luděk Kučera, MBA
CENA: 7,479.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na  WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Řízení výroby a úspor

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.