Řízení projektů dle PMI®

Kurz na míru

Základní info

Kurz seznamuje účastníky uceleným způsobem s pojmy a principy řízení projektů. Osnova kurzu vychází z aktuálního šestého vydání celosvětově uznávaného standardu PMBOK® (Project Management Body of Knowledge), který vydává Project Management Institute.

Postupně jsou probírány základní pojmy řízení projektů, kontext řízení projektu, procesy řízení projektu v členění do skupin procesů z hlediska životního cyklu projektu. Probírané procesy zároveň pokrývají všechny znalostní oblasti standardu, jako je řízení integrace, rozsahu, času, nákladů, kvality, lidských zdrojů, komunikace, rizik, nákupu a zainteresovaných stran. Kurz nabízí podrobné seznámení s obecně platnými principy, postupy a technikami řízení projektů, které se uplatní bez ohledu na typ projektu. Na závěr kurzu jsou představeny možnosti softwarové podpory řízení projektů.

Kurz je proložen řadou příkladů pokrývajících celý životní cyklus projektu, na kterých si posluchači vyzkouší vybrané klíčové techniky, jako např. sestavení logického rámce projektu, definici rozsahu projektu pomocí WBS, identifikaci projektových rizik, tvorbu projektového reportingu apod.

Kurz je určen pro

  • vedoucí projektů, projektové koordinátory, vedoucí týmů, konzultanty a
  • kohokoli, kdo se podílí na plánování a realizaci středních a větších projektů.

Řízení projektů dle PMI®

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.