Prezentační dovednosti – vlastní prezentace

Kurz na míru

Základní info

Většina z nás se častěji či zřídka dostane do situace, kdy má za úkol prezentovat ostatním výsledky, záměry, myšlenky, cíle a další. Tento kurz vám pomůže se zorientovat v moderních trendech a náhledech na prezentaci, práci s prezentační technikou. Jaká pravidla platí v oblasti komunikace, rétoriky. Jak strukturovat prezentaci, jak zaujmout posluchače a jak pracovat s trémou.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen pro všechny zájemce podniků a společností, kteří si potřebují rozšířit vědomosti. Konkrétně je určen pro všechny pracovní pozice, kde je součástí práce potřeba představit sebe, svou firmu, svůj tým, svou práci nebo své myšlenky.

Čeho chceme dosáhnout:
 Posílit prezentační kompetence účastníků
 Probrat s účastníky nejběžnější prezentační chyby a jak se jim vyhnout
 Trénovat s účastníky principy profesionální a účinné prezentace

Při prezentování je důležité říci to nejpodstatnější jasnou a stručnou formou v co nejkratším čase. Prezentace, které jsou posluchačům příjemné, jsou pochopitelné, praktické, zábavné, napínavé, přesvědčivé a stručné. I vědecké a velmi odborné prezentace se dají přednést pro posluchače přijatelnější formou.

Interaktivní seminář - ukázky, teoretické základy, vlastní trénink na video, následná reflexe a doporučení

PROGRAM SEMINÁŘE:
 osobnostní a komunikační image
 příprava prezentace
 stanovení cílů, analýza posluchačů
 struktura a fáze prezentace
 komunikační zásady pro prezentaci
 nonverbální a verbální prvky prezentace
 efektivita a efektnost prezentace
 udržení pozornosti posluchačů
 pomůcky včetně techniky, jejich použití
 práce s trémou

ČAS SEMINÁŘE: 08:30 – 16:00 hod. (přestávka na oběd v rámci semináře)
LEKTOR: Mgr. Pavel Rampas
CENA: 2,493.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Prezentační dovednosti – vlastní prezentace

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.