Leadership

Kurz na míru

Základní info

LEADERSHIP je proces sociálního vlivu, jehož prostřednictvím je člověk schopen zajistit si pomoc a podporu druhých k dosažení společného úkolu. Chápání leadershipu, spočívá v interakci strategie, vize a prostředí, v němž dochází k realizaci vize prostřednictvím prováděcích plánů a scénáře.

Smyslem semináře je rozšířit si znalosti a škálu nástrojů pro vedení lidí v roli vůdce. Seminář je zaměřen na osobnostní a dovednostní předpoklady dobrého vůdce, formulaci a inspirativní sdělování vize a vystupování před skupinou v roli vůdce.

Seminář podává nezbytnou teorii, ihned aplikovanou na cvičení vystupování v roli vůdce – formulaci a sdělování vize. Součástí semináře jsou analýzy vystoupení vůdců na videu, rozbory dlouhodobého jednání různých vůdců z hlediska aplikace moci a
úspěšné a neúspěšné prezentace vizí.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen všem pracovníkům bez rozdílu pracovního zařazení, kteří chtějí nový pohled na vedení lidí v dnešní době. Seminář je vede ke změně myšlení a pomáhá jim osvojit si nové dovednosti a postupy. Ukáže jim, jak zvyšovat svou důvěryhodnost a budovat důvěru v týmu, jak definovat jasné cíle a objasňovat lidem jejich smysl, sladit pracovní postupy tak, aby pomáhaly dosahovat klíčových cílů, a uvolňovat jedinečné schopnosti svých lidí.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Druhy moci, jak ji budovat a zbytečně neztrácet
 Faktory vůdcovství - co dělá dobrého a špatného vůdce - osobnost, jednání, postoje
 Častá úskalí role vůdce v praxi, jak je řešit
 Přesvědčivost a charisma vůdce
 Analýza dobrých a špatných vůdců
 Nácvik přesvědčivé komunikace
 Tvorba a prezentace vlastní vize
 Videoukázky a rozbory pozitivních a negativních vůdců

TERMÍN: přesný termín je stanoven na WWW stránkách Quality Point 
ČAS SEMINÁŘE: seminář jsme připravili od 08:30 - 16:00
LEKTOR: Mgr. Jiří Kmoch
CENA: 2,493.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV - v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Leadership

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a sedm ? Součet zapište číslicemi.