KVALITA-efektivní nástroje řešení problémů

Kurz na míru

Základní info

Je hodně metod a nástrojů, o kterých se hovoří. Není, ale mnoho nástrojů, které lze efektivně využívat v běžné praxi. Samotný název a popis metody neznamená použitelnost. I když se jedná o metody vycházející z výrobně-procesních organizací, správným pochopení je lze uplatni naprosto všude, včetně běžného života.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen všem zástupcům kvality, výroby, technologie, logistiky a projektových týmů. Dalo by se říci, že účast doporučujeme všem, kteří mají zájem
dle rozvíjet znalosti nástrojů a způsobu myšlení.

Cílem semináře je si představit organizacím nástroje, které mohou používat nejen pro zlepšování jakosti, ale také pro efektivnější řízení firem. Tyto nástroje organizacím umožní lépe vytypovat problémy, analyzovat jejich příčiny a efektivněji implementovat opatření. Znalost těchto technik a metod je nezbytná pro účastníky projektů kontinuálního zlepšování procesů.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Pozitivní motivace ke kvalitě a zamyšlení nad filosofií Nulových vad.
 Využití formulářů sběru dat, diagramy AFINITY.
 Benchmarking (orientační porovnání)
 Postupy pro systematické řešení problému – 8D report.
 Brainstorming („burzy nápadů“)
 Diagramy příčin a následků, vývojové diagramy
 Co je to cyklus trvalého zlepšování – PDCA?)
 Systematika řešení reklamací a metoda 8D
 Jednotlivé kroky metody 8D (s důrazem na pomůcky pro nalezení kořenové příčiny;
metody „5x proč“ a „Ishikawa“)
 Praktická část: společné cvičení – demonstrace použití metody 8D na zvoleném
příkladu konkrétního („modelového“) výrobku & problému z každodenní praxe účastníků (s důrazem na praktické použití metod pro nalezení kořenové příčiny „5x
proč“ a „Ishikawa“)
 Dostanete informace o možnosti využití dalších nástrojů kvality, jako je Swot analýza, SMART, FTA, druhy diagramů a základní informace.
 Diskuse & závěr školení / workshopu

ČAS SEMINÁŘE: 08:30 – 16:00 hod. (přestávka na oběd v rámci semináře)
LEKTOR: Ing. Ludvík Filip
CENA: 2,493.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

KVALITA-efektivní nástroje řešení problémů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a šest ? Součet zapište číslicemi.