Překlady angličtiny, ruštiny

Kurz na míru

Základní info

Mnohaletá praxe, široký záběr.

  • Mnohalatá praxe. Od roku 1991 mám překlady jako hlavní zaměstnání, předtím jsem řadu let překládal na smlouvu. Dříve hlavně ruština, od roku 1991 hlavně angličtina.
  • Rozsáhlé odborné znalosti. Prošel jsem několik povolání: profesor chemie a fyziky, výzkumný pracovník (chemie), lektor v jaderné elektrárně (fyzika reaktoru), asistent na VŠT Brno (fyzika reaktoru), výzkumný pracovník (nafta a plyn). Mám doktorát z přírodních věd (fyzikální chemie) a jsem kandidátem technických věd. Mohu doložit absolvování tří postgraduálů na VŠT Brno, VŠB Ostrava a v RŠVS v Trnavě (pro provozní inženýry jader. elektráren).
  • Široký záběr. Překládal jsem texty ze svých profesních oborů, ale naučil jsem se názvosloví i v řadě jiných, zejména technických a vědeckých oborů. Příkladem může být Astronomický slovník, nebo knihy o životním prostředí, které vydalo nakladatelství JOTA. Překládal jsem i televizní filmy a seriály - např. Želvy Ninja.

 

Moje specializace - co umím nejlépe

Za dobu své praxe jsem přeložil minimálně tisíc překladů. Ty které tématicky spadaly do oblastí které jsem studoval, již obvykle nevyžadovaly revizi. To se týká zejména jaderné eneregtiky, vrtání na naftu a plyn, podzemních zásobníků plynu, laboratorní techniky, přístrojů, měření, jaderné a radiační bezpečnosti, radiologie, hydrogeologie, ekologie, aj.

 

Překlady angličtiny, ruštiny

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.