Překlady angličtiny, češtiny

Kurz na míru

Základní info

Zákazníci si na spolupráci se mnou nejvíce cení spolehlivý přístup, důraz na kvalitu a nižší než obvykle účtované sazby. Z důvodu zajištění kvality nepřijímám zakázky, u nichž je vyžadován nesmyslně krátký dodací termín a se zákazníkem vždy řeším případné nejasnosti v textu a potřebu použití speciální terminologie. Zakázky nejsou nikdy rozdělovány mezi více překladatelů, aby byla garantována konzistentní terminologie.

  • Jelikož nepůsobím v roli prostředníka, mohu zákazníkům nabídnout nižší než standardně účtované sazby.
  • Kladu důraz na dlouhodobé vztahy se zákazníky a vzájemnou důvěru. Většina klientů se mnou spolupracuje již mnoho let.
  • Díky přímému kontaktu jsem schopen rychle reagovat na požadavky zákazníků včetně žádostí o vyhotovení překladu v expresním termínu během několika hodin.

 

Moje specializace - co umím nejlépe

Díky mnohaleté spolupráci se svými stálými klienty disponuji bohatými zkušenostmi s překlady právních dokumentů, bezpečnostních listů, textů týkajících se pivovarnictví, personalistiky, automobilového průmyslu a dalších odvětví.

 

Překlady angličtiny, češtiny

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.