Zákoník práce

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro liniový, střední a TOP management

Efekty:
* Účastníci se podrobně seznámí se zákoníkem práce platným od 1.1.2007
* Získají odpovědi na dotazy týkající se dané problematiky

Obsah:
* Nové pojetí zákoníku práce a vztah k občanskému zákoníku
* Základní zásady a funkce pracovního práva, (ochranná, organizační a výchovná)
* Princip zákazu diskriminace a rovného zacházení
* Princip "co není zakázáno, je dovoleno"
* Pracovní poměr : vznik pracovního poměru (obsah pracovní smlouvy, informace o obsahu pracovní smlouvy, konkurenční doložky, pracovní poměry na dobu určitou, zkušební doba)
* Změny pracovního poměru (převedení na jinou práci, pracovní cesty)
* Skončení pracovního poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zákaz výpovědi, hromadné propouštění, odstupné, neplatné rozvázání pracovního poměru)
* Pracovní doba (pružná pracovní doba, konta pracovní doby, práce přesčas a práce v noci, přesčasy v práci)
* Odměňování práce, průměrný výdělek, dovolená na zotavenou
* Pracovní podmínky (stravování, školení zaměstnanců, zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých)
* Náhrada škody v pracovněprávních vztazích (dohody o hmotné zodpovědnosti, výše škody, odškodňování úrazů a nemocí z povolání)

Časová dotace: 1 den

Zákoník práce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.