Zákoník práce a zákon o mzdě v podnikové praxi

Kurz na míru

Základní info

· Základní principy pracovního práva (rovnost, zákaz diskriminace, ochrana osobnosti, zásada stejné mzdy za stejnou práci) a jejich promítnutí do personální práce,
· rozlišování mzdových a nemzdových plnění po novele zák. o mzdě, způsob stanovení mzdy,
· právo zaměstnanců na informace ze strany zaměstnavatele, zastupování zaměstnanců a postavení odborů,
· vznik, změny a skončení pracovního poměru s důrazem na vybrané problémové otázky (obsah pracovních smluv, konkurenční doložky, sjednání vysílání na pracovní cestu, postup při informování zaměstnanců o některých prac. podmínkách, uplatňování některých výpovědních důvodů, zákazy výpovědi, hromadné propouštění, odstupné, zvláštnosti u vedoucích zaměstnanců, jmenovaných do funkcí aj.),
· pracovní doba, její rozvržení a evidence, přestávky v práci a jiné doby odpočinku, práce přesčas a v noci a pracovní pohotovost - upozornění na problémy,
· mzdové souvislosti pracovní doby - mzda za práci přesčas, ve svátek, v noci, ve ztíženém a zdraví škodlivém prac. prostředí, při převedení na jinou práci, odměna za prac. pohotovost,
· dovolená a překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele,
· zvyšování a prohlubování kvalifikace,
· stručně o některých zásadních otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně nových prováděcích předpisů,
· splatnost a výplata mzdy,
· ochrana osobních údajů a její uplatnění v personální agendě
· příprava další významné novely zákoníku práce.

Podnikové semináře doporučuji konat v rozsahu alespoň 5 – 7 hodin.
Fakturovaná cena je 3.000 Kč/1 hodina + eventuelní cestovní náhrady.

Zákoník práce a zákon o mzdě v podnikové praxi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a pět ? Součet zapište číslicemi.