Zákoník práce a praktická cvičení

Kurz na míru

Základní info

úvod do problematiky • historická úprava pracovněprávních vztahů v ČR • problematika nového zákoníku práce, aktuální stav právní úpravy v roce 2009 • všeobecná ustanovení zákoníku práce - smluvní volnost, závislá práce, účastníci pracovněprávních vztahů, zastupování, základní zásady, odbory, rovné zacházení, diskriminace • pracovní poměr - postup před vznikem pracovního poměru, vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, povinnost informování, doba určitá, převedení na jinou práci, pracovní cesta, přeložení, skončení pracovního poměru, odstupné, odvolání, konkurenční doložka • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr • pracovní doba a doba odpočinku - definice, rozvržení pracovní doby, formy a úprava odpočinku zaměstnance, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost, evidence pracovní doby • bezpečnost a ochrana zdraví při práci - prevence, předcházení, povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance • odměňování za práci - základní výklad, mzda, plat, příplatky • a další

Zákoník práce a praktická cvičení

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a pět ? Součet zapište číslicemi.