Zajištění závazků

Kurz na míru

Základní info

Cílem je poskytnout účastníkům informace, zkušenosti, případové studie a doporučení, jak předejít případným prohrám soudních sporů chybami. Nejedná se o výklad znění zákonů, ale o pohled soudce, o shrnutí poznatků ze současné soudní praxe

Zajištění závazků

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.