Vývojová škála Bayleyové (BSID-I) pro slabozraké děti

Kurz na míru

Základní info

Poslání kurzů: Seznámení se s teoretickými základy a systémem diagnostiky metody a základní výcvik pro použití v praxi.

Intenzivní jednodenní 8hodinový školící kurz je zaměřen na diagnostické využití této škály pro slabozraké děti. Škálu tvoří mentální, motorická diagnostická část, záznam o chování dítěte a speciálně upravený profil zrakových funkcí. Metoda je přizpůsobena především pro slabozraké děti ve věku 2-30 měsíců s možností využití i pro kombinované postižení. Teoretické základy jsou doplněny praktickými ukázkami užití metody včetně prezentace úprav původní škály.

Pro účastníky kurzu je připravena příručka této metody a ukázky speciálních záznamových listů.

Počet účastníků je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován na 10 - 11.

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Vývojová škála Bayleyové (BSID-I) pro slabozraké děti

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.