Vnitřní zákazník

Kurz na míru

Základní info

Seminář je zaměřen na:
posílení vědomí důležitosti vnitřního marketingu
význam výtečné organizace procesů uvnitř podniku jako základu úspěchu v přechodu na koncepci zákaznicky orientované firmy
vědomí vzájemné propojenosti jednotlivých organizačních složek firmy při vytváření hodnot pro vnějšího i vnitřního zákazníka a konkurenceschopnosti na trhu
vysvětlení pojmu vnitřního zákazníka a pokus definovat, kdo jím ve firmě je
základní marketingové činnosti v návaznosti na vnitřní marketing
moderace, které vedou skupinu k prakticky využitelným námětům, posilování vědomí důležitosti práce s vnitřním zákazníkem v jejich praxi
hledání rezerv ve vlastní práci účastníků semináře

Vnitřní zákazník

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.