Víte, jak nakládat s osobními údaji Vašich zaměstnanců? aneb ochrana osobních údajů v pracovním právu

Kurz na míru

Základní info

zpracování osobních údajů před uzavřením pracovního poměru (základní právní úprava, možný rozsah zpracovávaných osobních údajů, citlivé osobní údaje) • zpracování osobních údajů za trvání pracovního poměru (zpracování osobních údajů zaměstnanců ve vztahu k oznamovací povinnosti správce podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů, poskytování osobních údajů o zaměstnancích, předávání osobních údajů do zahraničí + základní podniková pravidla) • zpracování osobních údajů po ukončení pracovního poměru (uchování osobních údajů zaměstnance po skončení pracovního poměru, zveřejňování údajů o mzdě nebo platu) • ochrana soukromí na pracovišti (kamery na pracovišti, monitorování e-mailové pošty zaměstnanců, monitorování služebních telefonů, monitorování služebních automobilů)

Víte, jak nakládat s osobními údaji Vašich zaměstnanců? aneb ochrana osobních údajů v pracovním právu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.