VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
dodavatele i zadavatele veřejných zakázek.

Obsah:
* Dosavadní zkušenosti s aplikací zákona
* Technická novela a připravovaná věcná novela zákona a její dopady do zadávacího procesu
* Zásadní nedostatky zadavatelů při zadávání veřejných zakázek, zejména:
* Způsob zadávání veřejných zakázek a jejich aplikace
* Výhody a nevýhody jednotlivých zadávacích postupů
* Nedostatky zadavatelů při zadávání veřejné zakázky
* Nelegální omezování soutěže
* Nelegální uzavírání smluv před ukončením řízení o námitkách
* Způsob hodnocení nabídek pomocí více kritérií
* Postupy při podaných námitkách proti úkonům zadavatele a při přezkoumání návrhu rozhodnutí zadavatele o námitkách při zadávání veřejných zakázek
* Zásadní a opakující se nedostatky dodavatelů při zadávání veřejných zakázek, zejména:
* Kvalifikace ve vztahu ke způsobům zadávání veřejných zakázek
* Nedostatky uchazečů při podávání nabídky
* Nelegální omezování soutěže a účast v takovém zadávacím řízení
* Dopady nelegálního uzavírání smluv pro dodavatele
* Postupy při podávání námitek proti úkonům zadavatele a při podávání návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách
* Dotazy a odpovědi průběžně

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.