Vedení zaměstnanců

Kurz na míru

Základní info

Pro koho zejména:
- podnikatel, liniový manažer
- specialista (technik, ekonom, ap.)
- personalisté firmy

Cíl semináře:
Výcvik technik individuální motivace k pracovnímu výkonu - jak zvýšit individuální výkonnost zaměstnanců.

Obsah semináře:
Stimulování výkonnosti stanovováním cílů, vedení lidí hodnocením, udělování pochval a výtek, ekonomická stimulace, řešení pracovních konfliktů.

Použité metody:
- výklad s diskusí
- sebereflexe účastníků
- týmové řešení
- hra rolí - TV záznam s rozborem

V rozsahu předložené nabídky můžete od nás získat :
* provedení výukového semináře k uvedené tématice
* výcvik (tréning) zvolené profesní dovednosti
* konzultace k řešení Vaší problematiky

Vaše objednávka bude vždy realizována v programu "šitém na míru", postihujícím specifika zadaného problému. Obdržíte moderně koncipovaný program, v případě vzdělávací nebo tréningové aktivity založený na aktivizačních nebo moderačních metodách, s využitím audiovizuální techniky a videotréningu.

Vedení zaměstnanců

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.