Vedení pohovorů

Kurz na míru

Základní info

Organizace a metoda:

• Série dvoudenních kurzů
• Obecný výklad a diskuse
• simulace (lektor vystupuje jako účastník simulace)
• Videozáznam každého rozhovoru
• Zpětná vazba
• Jak správně jednat s podobným typem člověka?
• česky nebo anglicky
• Skripta na závěr

Semináře

• Hodnotící a motivační pohovor (kritéria, struktura a zásady vedení)
• Výběrový pohovor (vhodné otázky, analýza odpovědí, způsob vedení
pohovoru)
• Obtížné pohovory (porušení kázně, snížení výkonu, nepřítomnost, narušování mezilidských vztah)

Typy lidí

• Vrcholoví a střední manažeři
• Linioví manažeři
• Obchodní reprezentanti
• Farmaceutičtí reprezentanti
• Zdravotničtí pracovníci
• Pojišťovnictví
• Veřejná správa

Vedení pohovorů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.