Vedení pohovorů

Kurz na míru

Základní info

Organizace a metoda:

• Série dvoudenních kurzů
• Obecný výklad a diskuse
• simulace (lektor vystupuje jako účastník simulace)
• Videozáznam každého rozhovoru
• Zpětná vazba
• Jak správně jednat s podobným typem člověka?
• česky nebo anglicky
• Skripta na závěr

Semináře

• Hodnotící a motivační pohovor (kritéria, struktura a zásady vedení)
• Výběrový pohovor (vhodné otázky, analýza odpovědí, způsob vedení
pohovoru)
• Obtížné pohovory (porušení kázně, snížení výkonu, nepřítomnost, narušování mezilidských vztah)

Typy lidí

• Vrcholoví a střední manažeři
• Linioví manažeři
• Obchodní reprezentanti
• Farmaceutičtí reprezentanti
• Zdravotničtí pracovníci
• Pojišťovnictví
• Veřejná správa

Vedení pohovorů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.