Vedení lidí k jakostní práci (ISO 9000 a TQM)

Kurz na míru

Základní info

Pro koho zejména:
- podnikatel, liniový manažer
- specialista (technik, ekonom, manažer kvality ap.)
- personalista firmy

Cíl semináře:
Příprava manažerů a specialistů pro vedení personálu dle standardů kvality.

Obsah semináře:
Autoreflexe osobních předpokladů, zásady motivace pro jakost, případy blokace pozitivní motivace, motivace vedením zaměstnanců, typologické přístupy individuálního vlivu.

Použité metody:
- výklad s diskusí
- sebereflexe účastníků
- řešení modelových situací
- hra rolí - TV záznam s rozborem

V rozsahu předložené nabídky můžete od nás získat :
* provedení výukového semináře k uvedené tématice
* výcvik (tréning) zvolené profesní dovednosti
* konzultace k řešení Vaší problematiky

Vaše objednávka bude vždy realizována v programu "šitém na míru", postihujícím specifika zadaného problému. Obdržíte moderně koncipovaný program, v případě vzdělávací nebo tréningové aktivity založený na aktivizačních nebo moderačních metodách, s využitím audiovizuální techniky a videotréningu.

Vedení lidí k jakostní práci (ISO 9000 a TQM)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.