Ukázkové Development Centre pro personalisty a manažery

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Personalistům a manažerům podniků.
Seznamte se blíže s metodou DC. Vyzkoušejte si na "vlastní kůži" metodu,
kterou jste již využili nebo chcete využít ve Vaší organizaci.Cíle semináře:
Metoda Development Centre (DC) posuzuje předpoklady člověka pro budoucí zvyšující se požadavky jeho pracovní pozice a odhaluje jeho osobní potenciál ve vztahu k dalšímu rozvoji. Závěry DC slouží k vytváření kariérových plánů zaměstnanců firmy. Z pohledu zaměstnance je cílem DC jeho motivace, osobní růst, posílení zájmu o práci ve firmě, vytvoření perspektivní budoucnosti, seberealizace a uspokojení. Z hlediska firmy jde o zajištění stability perspektivních zaměstnanců a o přípravu budoucích personálních rezerv.Obsah:
Časový rozvrh: Činnosti 1. skupiny Činnosti 2. skupiny
9,00 - 9,15 Úvod
9,15 - 9,30 Připomenutí "ETAPY DC" , odborný úvod zaměřený na profesní role
9,30 - 10,30
I. modelová situace PREZENTACE
Příprava I. modelová situace PREZENTACE
Příprava
10,30 - 10,40 Přestávka
10,40 - 13,00 Realizace I. modelové situace
Skupina v roli hodnotitelů Realizace I. modelové situace
Skupina v roli účastníků DC
Výměna obou skupin
Rozbor videonahrávky + diskuze
13,00 - 14,00 OBĚD
14,00 - 14,45 Testová část: Účastníci vyplní dotazníky zaměřené na pracovní sféru, práci v týmu. Během dne je vyhodnotíme a zpětná vazba k této oblasti bude poskytnuta na konci DC v obecné rovině, kdy každý bude mít k dispozici své vlastní výsledky.
14,45 - 15,30 II. modelová situace
Dle výběru jako ukázka.
"Porada":zaměření na řešení z obchodní sféry, řešení mezilidských vztahů.
"Fond ročních odměn" - zaměření na rozdělování ročních odměn jednotlivým pracovníkům. Skupina v roli hodnotitelů
15,30 - 16,15 Skupina v roli hodnotitelů II. modelová situace
16,20 - 17,30 Feedback + diskuze
17,30 Ukončení


Lektor: Seminář povedou PhDr. Naďa Štullerová a PhDr. Pavel Dittrich, CSc., kteří se velmi úspěšně prezentovali na Setkání personalistů a manažerů ve Zlenicích 2002 příspěvkem "Development Centra a jejich přínosy pro efektivní systém rozvoje zaměstnanců" .

Ukázkové Development Centre pro personalisty a manažery

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.