Tvorba systému vzdělávání ve firmě

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Manažerům, personalistům a všem, kteří jsou zodpovědní za rozvoj vzdělávání.


Cíle semináře:
Seznámíte se s metodikou přípravy a tvorby koncepce a systému vzdělávání ve firmě.


Obsah:
Role vzdělávání v personalistice
Struktura a součásti systému
Analýza vzdělávacích potřeb
Metody a postup tvorby systému vzdělávání
Perspektiva rozvoje v BSC (Balanced Scorecard)


Metody:
Prezentace, případové studie, skupinová práce a diskuze, dotazníky.


Rozsah semináře: 1 den


Popis:
Cílem systému vzdělávání je přispět k rozvoji organizace, tedy podpořit plánovitý proces změn, který povede k dosažení strategických cílů organizace. Je třeba dobře vykročit - tzn. provést kvalifikované analýzy a hodnocení. Příprava a zpracování koncepce je vždy týmovou spoluprací. Vzdělávání a rozvoj se týká pracovníků všech úrovní řízení. Systém vzdělávání se může dotknout i manažerských stylů a nutnosti jejich úpravy. Postupně pak dochází k přenesení zodpovědnosti za vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců na liniové manažery.

Příčiny problémů tkví mnohdy v "měkkých faktorech". Ty je někdy obtížné "objektivně" měřit. I pro koncepci vzdělávání a její prosazení je třeba vytvořit vhodné P.R. (Public Relations). Jde např. o vytvoření důvěry v učení a vzdělávání. Pomáhá též plochá organizační struktura a znalost vize a hodnot i jasně definované cíle.

Seminář Vám umožní chápat úlohu vzdělávání z pohledu strategického řízení lidských zdrojů. Budete znát hlavní metody a postupy tvorby systému vzdělávání. Seznámíte se s riziky a úskalími při tvorbě systému vzdělávání. Balanced Scorecard využijete jako nástroje pro určení potřeb v oblasti rozvoje a vzdělávání.

Tvorba systému vzdělávání ve firmě

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.