Technická novela obchodního zákoníku

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Vrcholovým a středním manažerům, podnikatelům, členům statutárních orgánů.

Cíle semináře:
Seznámíte se změnami platnými od ledna 2002 v technické novele obchodního zákoníku.

Obsah:
Úvod do problematiky
Seznámení s malými novelami obchodního zákoníku provedenými zákony č. 120/2001 Sb. , 239/2001 Sb. , 353/2001 Sb.
Výklad k nařízení vlády č. 203/2000 o obchodním věstníku
Výklad k zákonu č. 501/2001
změna v úpravě sídla
změny v úpravě obchodní firmy
změny v úpravě obchodních listin
změny v úpravě statutárních orgánů právnických osob
změny v problematice ovládané a ovládající osoby
změny v úpravě formy rozhodování valné hromady
změny v úpravě akciové společnosti
další změny ve společenstevním právu
změny občanského zákoníku a dalších předpisů
Diskuze k problematice

Metody:
Výklad, diskuze.

Rozsah semináře: 1 den

Technická novela obchodního zákoníku

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.