Technická novela obchodního zákoníku

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Vrcholovým a středním manažerům, podnikatelům, členům statutárních orgánů.

Cíle semináře:
Seznámíte se změnami platnými od ledna 2002 v technické novele obchodního zákoníku.

Obsah:
Úvod do problematiky
Seznámení s malými novelami obchodního zákoníku provedenými zákony č. 120/2001 Sb. , 239/2001 Sb. , 353/2001 Sb.
Výklad k nařízení vlády č. 203/2000 o obchodním věstníku
Výklad k zákonu č. 501/2001
změna v úpravě sídla
změny v úpravě obchodní firmy
změny v úpravě obchodních listin
změny v úpravě statutárních orgánů právnických osob
změny v problematice ovládané a ovládající osoby
změny v úpravě formy rozhodování valné hromady
změny v úpravě akciové společnosti
další změny ve společenstevním právu
změny občanského zákoníku a dalších předpisů
Diskuze k problematice

Metody:
Výklad, diskuze.

Rozsah semináře: 1 den

Technická novela obchodního zákoníku

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a osm ? Součet zapište číslicemi.