Strategické řízení lidských zdrojů a hodnocení efektivnosti vzdělávání

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Vrcholovému managementu, personalistům a všem, kteří jsou ve firmě zodpovědní za vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů.


Cíle semináře:
Pochopíte strategickou roli řízení lidských zdrojů (ŘLZ), poznáte výhody komplexního pohledu a úskalí na práci s lidským kapilálem.


Obsah:
ŘLZ a strategie
Role personalistů a vnitrofiremní spolupráce
Řízení výkonnosti
Strategie tréninku a rozvoje
Investice do lidských zdrojů a jejich efektivita


Metody:
Prezentace, případové studie, skupinová práce a diskuze, dotazníky, hry.


Rozsah semináře: 1 den


Popis:
Lidé (= lidské zdroje) jsou zdrojem prosperity. Tato široce diskutovaná oblast skrývá mnoho problémů českých organizací.

Jednou z příčin je rovina porozumění principům organizačního chování. Druhou příčinou je praxe ŘLZ. Při koncepci "strategie lidských zdrojů" nejde ani tak o délku časového horizontu, kterou tato strategie postihuje, jako spíše o rozsah, hloubku a pořadí změn, které je třeba zajistit k dosažení stanovených strategických cílů.

Je třeba pochopit:
- plán potřeb a cílů investic do zaměstnanců
- plán výcviku zaměstnanců
- věcné a finanční zdůvodnění
- co udělat pro úspěch investice před její realizací
- realizace investic do zaměstnanců

Jak měřit a hodnotit výsledky účinku investice do lidí:
- hodnocení výcvikových projektů
- během kurzu
- po skončení kurzu
- po návratu do zaměstnání
- následně

Je třeba nežít přesvědčením, že pracovníky motivuje jen mzda, eventuelně rostoucí nezaměstnanost.

Je nutný přechod od "výrobního "řízení podniku k "marketingovému".

Strategické řízení lidských zdrojů a hodnocení efektivnosti vzdělávání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.