Správní řízení

Kurz na míru

Základní info

Cílem kurzu je prohloubení znalostí z oblasti správního procesu,včetně seznámení s aktuálním stavem a vývojovými trendy jak v obecném správním řízení,tak ve správních řízeních sui generis.Vymezení rozsahu působnosti správního řízení *Základní zásady správního procesu *Vymezení postavení správních orgánů ve správním řízení *Vymezení postavení účastníka řízení *Právní úprava zahájení řízení *Důkazní prostředky a průběh dokazování *Opravné prostředky exekučního řízení *Řízení ve věcech katastru nemovitostí,řízení ve věcech pozemkových úprav

Správní řízení

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a dvě ? Součet zapište číslicemi.