Správní řád soudní

Kurz na míru

Základní info

Cílem kurzu je seznámení s úpravou správního řádu soudního z hlediska soudního přezkumu správních rozhodnutí i možnosti soudní ochrany v případě jiných forem činnosti veřejné správy,včetně orientace v soustavě správních soudů. Důvody nové právní úpravy právním řádem soudním *Vymezení působnosti správního řádu soudního a občanského soudního řádu *Obecné zásady řízení podle správního řádu soudního *Vymezení rozsahu soudního přezkumu správních rozhodnutí průběhu řízení *Účastníci řízení *Právní možnosti dohody mezi správním úřadem a navrhovatelem v průběhu řízení

Správní řád soudní

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.