Správní právo

Kurz na míru

Základní info

Cílem kurzu je prohloubení znalostí z oblasti správního práva hmotného a procesního, včetně aktualizační části.Vymezení pojmů správní právo,veřejná správa,správní věda *Činnosti veřejné správy a jejich formy *Správní právo procesní *Druhy správních procesů *Přezkoumání správních rozhodnutí v rámci správního soudnictví *Náhrada škody nebo jiné újmy ve veřejné správě *Odpovědnost za porušení povinností při ochraně osobních údajů *Právní záruky ve veřejné správě - právo na přístup k informacím,petice,stížnosti *Kontrola veřejné správy - parlamentní,,Nejvyšší kontrolní úřad,soudy *Evropské správní právo *Vnitřní správa,správa policie,správa na úseku vězeňství,správa obrany státu,správa školství,správa kultury

Správní právo

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.