SOFTWARE - právní aspekty tvorby, dodávek a užívání

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
pracovníky v oblasti informačních technologií ze soukromé i státní sféry a zadavatele zakázek v této oblasti.

Obsah:
* Software v českém právním řádu (počítačový program a další složky softwaru)
* Autorství softwaru (autor a spoluautoři, autorství verzí softwaru)
* Vady softwaru (bug a feature, vady faktické a právní, způsoby posuzování a kategorizace vad)
* Odpovědnost za vady při dodávce softwaru (rozdíl mezi programy dodanými na základě licenční smlouvy a na základě smlouvy o dílo)
* Doporučená ustanovení smluv při dodávce softwaru (kategorizace vad, vymezení způsobů odstranění vad, stanovení dob odezvy, smluvní vymezení garantovaných vlastností, způsob vymezení funkcionality ve smlouvě)
* Smluvní omezení odpovědnosti (omezení odpovědnosti za vady, možnosti omezení odpovědnosti za škodu)

SOFTWARE - právní aspekty tvorby, dodávek a užívání

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a osm ? Součet zapište číslicemi.