Školící a výcvikový kurz Assessment a Development centrum

Kurz na míru

Základní info

Poslání kurzu: Intenzivní jednodenní 8hodinový školící kurz Vás seznámí s teoretickými základy i praktickým využitím Assessment centra a Development centra.

Kurz je zaměřen především na tyto oblasti AC/DC:
* Pro které profesní skupiny je AC/DC možné a vhodné využít,
* jaká data může AC/DC poskytnout,
* jak AC/DC pro optimální realizaci nastavit,
* jak hodnotit.

Počet účastníků je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován na 10 - 11.

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Školící a výcvikový kurz Assessment a Development centrum

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.